آویز کلید نام دلخواه

چوب: گردو و توت

اندازه: ۵ در ۱ سانتی متر

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

Heydar Jafarpour

🏥 Studying at a nursing bachelor 🌳 Business in mosaic and woodcarving ⚽ Playing soccer as a defender 🕌 Quran reader, Ahl al-Bayt eulogist, Muezzin

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *